Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Verlof als vrijwilliger bij de civiele bescherming

Dit verlof is van toepassing op:

  • contractuelen
  • stagiairs
  • statutairen

Elk federaal personeelslid heeft het recht om als vrijwillige dienstnemer prestaties te verrichten bij het Korps Civiele Bescherming in vredestijd. Je hebt geen recht op dit verlof om diensten bij een ander korps met een gelijkaardige opdracht (bijvoorbeeld ambulancier bij de brandweer) te verrichten.

Je krijgt verlof voor de nodige duur van de prestaties. Voor de opleiding krijg je echter geen verlof. 

Gevolgen

Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Statutairen, stagiairs

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 06 maart 2012.