Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden

De afwezigheid van lange duur is niet van toepassing voor contractuelen, stagiairs en mandaathouders.

De afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden is een recht is voor alle ambtenaren (KB 19.11.1998, art. 113),  

tenzij

  • voor de ambtenaren van klasse  A4 en A5 die de leiding hebben van een dienst en
  • voor de ambtenaren die titularis zijn van een functie die uitgesloten werd bij MB om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst.

Voor deze 2 laatste groepen kan de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden evenwel toch toegekend worden als de leidend ambtenaar oordeelt dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt door de toekenning van dit verlof (KB 19.11.1998, art.7, §1). In dat geval is het dus een gunst en geen absoluut recht. De afwezigheid van lange duur is niet van toepassing voor contractuelen, stagiairs en mandaathouders.

Tijdens dit verlof ben je in ‘non-activiteit’. Je kan elders in loondienst gaan werken, op voorwaarde dat er geen onverenigbaarheid is met je functie.

Aanvraag en duur

Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

Sinds 1 april 2017 is de maximumduur van de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden opgetrokken van 2 naar 4 jaar.

Op de maximumduur van 4 jaar worden alle opgenomen periodes aangerekend die de federale ambtenaar opgenomen heeft vanaf 1 december 1998. Of met andere woorden als de ambtenaar voor 1 april 2017 reeds 2 jaar heeft opgenomen dan heeft hij na 1 april 2017 opnieuw recht op 2 jaar afwezigheid van lange duur.

Je kan dit verlof opsplitsen, maar dan moet je dit verlof in periodes van minimum zes maanden opnemen. In afwijking daarvan kan je ook tijdens je hele loopbaan zes keer een afwezigheid van 1 maand krijgen.

Einde

Op jouw verzoek heb je de mogelijkheid om vroegtijdig uit dit verlof te stappen mits een opzegperiode van drie maanden, tenzij je administratie een kortere periode aanvaardt.

Bijv. je vroeg 4 jaar afwezigheid aan om in de privésector te gaan werken. Na 2 jaar zie je dat niet meer zitten. Je kan dan kiezen om dit verlof stop te zetten.

Gevolgen

  • Administratieve stand: non-activiteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 10 augustus 2018.