Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Feest- en brugdagen

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen.

Als je moet werken op een feestdag, een compensatiedag of een brugdag, krijg je een vervangende verlofdag die je kan opnemen zoals een dag van je vakantieverlof.

Feestdagen

 • 1 januari
 • Paasmaandag
 • Onze Heer Hemelvaart
 • 1 mei
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 en 2 november
 • 11 november
 • 15 november
 • 25 en 26 december
    

Compensatiedagen

Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd in de periode van 27 tot 31 december, ongeacht het aantal feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.

Als je als personeelslid (contractueel, statutair, jobstudent) de dienst verlaat vóór deze periode, dan heb je recht op een vervangende verlofdag voor elke feestdag die samen gevallen is met een niet-werkdag in de periode van tewerkstelling.

Brugdagen

Voor 2022 zijn er 3 brugdagen toegekend:

 • vrijdag 27 mei
 • vrijdag 22 juli
 • maandag 31 oktober.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: neen
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Cumul met ziekteverlof

Contractuelen en statutairen

 • Brugdag
  Als je op een brugdag afwezig bent wegens ziekte, dan krijg je geen vervangende dag dienstvrijstelling.

  Bij een statutair personeelslid bijvoorbeeld wordt een dag ziekteverlof die samenvalt met een brugdag aangerekend op het ziektekapitaal en kan hij/zij controle krijgen van de controlearts.

Statutairen

 • Feestdag
  Als je op een feestdag om een andere reden met verlof bent, of in disponibiliteit of in non-activiteit bent geplaatst, blijft je administratieve stand bepaald overeenkomstig de reglementaire bepalingen die op jou van toepassing zijn. Als je in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst wordt of in verlof wegens ziekte op een feestdag, zal je als ziek beschouwd worden en krijg je geen vervangende verlofdagen.
 • Compensatiedag
  Als je moet werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar (dienst = open) en je wordt ziek tijdens deze periode, dan worden deze dagen beschouwd als ziektedagen en zullen ze aangerekend worden op het ziektekapitaal. Daarnaast heb je wel recht op een aantal vervangende verlofdagen.

  Stel dat je niet moest werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar (dienst = gesloten) en je wordt ziek, dan zullen deze dagen niet beschouwd worden als ziektedagen maar als compensatiedagen. Bijgevolg zal je ziektekapitaal ook niet verminderd worden aangezien enkel werkdagen waarop je ziek bent, aangerekend worden op het ziektekapitaal en dus niet de compensatiedagen.

  Als je in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst werd ongeacht of je dienst open of gesloten is, blijf je onderworpen aan de bepalingen van de disponibiliteitsregeling en zal je ook geen vervangende verlofdagen krijgen.

Contractuelen

 • Feestdag en compensatiedag
  Als een feestdag samenvalt met een dag ziekteverlof dan krijg je geen vervangende verlofdag en word je beschouwd als zijnde in ziekteverlof.

  Als je tussen 27 en 31 december met ziekteverlof bent, dan krijg je vervangende verlofdagen die opgenomen kunnen worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. Als je op dat moment al 30 opeenvolgende kalenderdagen met ziekteverlof bent, krijg je geen vervangend verlof.

Cumul met ziekteverlof wegens arbeidsongeval

Feestdag/Brugdag/Compensatiedag
Een personeelslid (contractueel, stagedoend en statutair) dat tussen 27 en 31 december in ziekteverlof is wegens arbeidsongeval, heeft geen recht op vervangende verlofdagen.

Cumul met andere verloven

Deeltijds werken

Feestdag/Brugdag/Compensatiedag
Als je deeltijds werkt, word je niet betaald voor een feestdag, een brugdag en een compensatiedag die samenvalt met een dag waarop je volgens je (deeltijdse) arbeidsregeling geen prestaties moet verrichten.

Wanneer een vrije dag van een deeltijds personeelslid samenvalt met een feestdag, een brugdag en een compensatiedag wordt er geen vervangende verlofdag toegekend.

(deeltijds werken = o.a. deeltijdse loopbaanonderbreking, halftijds werken, de vierdagenweek, verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden, Verminderde prestaties wegens medische redenen, een deeltijdse arbeidsovereenkomst en deeltijds politiek verlof).

Bvb.: Als je werkt volgens het stelsel van de vierdagenweek (met vrije dag op woensdag) en er valt een compensatiedag (dagen tussen 27 en 31 december) samen met je vrije dag (bijv. woensdag 28 december) dan zal je niet één vervangende verlofdag krijgen.

Voltijds verlof van lange duur

(bijvoorbeeld volledige loopbaanonderbreking, afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden, verlof voor opdracht, moederschapsverlof, adoptieverlof, opvangverlof)

 • Voor een feestdag, compensatiedag of een brugdag die valt tijdens een voltijds verlof van lange duur, heb je geen recht op een vervangende verlofdag.

Pagina laatst gewijzigd op 06 mei 2022.