Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Verlof als zelfstandige

Dit verlof is van toepassing op:

 • contractuelen
 • statutairen

Contractuelen

Als contractueel personeelslid mag je werken als zelfstandige:

 • tijdens een periode van voltijdse loopbaanonderbreking. Je hebt echter slechts de eerste 12 maanden recht op cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de inkomsten van je zelfstandige activiteit. Voorafgaand aan deze vorm van loopbaanonderbreking moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.
   
 • tijdens een periode van vermindering van de prestaties in het kader van de loopbaanonderbreking (1/2, 1/5 en 1/10) als zelfstandige in bijberoep, in zoverre dat dit bijberoep reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan.

  De cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit is toegelaten gedurende een periode van maximum:
   
  • 24 maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking
  • 60 maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Statutairen

Statutaire personeelsleden kunnen werken als zelfstandige:

 • tijdens een periode van voltijdse loopbaanonderbreking. Je hebt echter slechts de eerste 12 maanden recht op cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de inkomsten van je zelfstandige activiteit.
   
 • tijdens een periode van vermindering van de prestaties in het kader van de loopbaanonderbreking (1/2, 1/5 en 1/10) als zelfstandige in bijberoep, in zoverre dat dit bijberoep reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan.

  De cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit is toegelaten gedurende een periode van maximum:
   
  • 24 maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking,
  • 60 maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.
    
 • tijdens een periode van verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheden
 • tijdens een periode van afwezigheid van lange duur.

Voorafgaand aan deze verloven moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Recht op weddeverhoging: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Statutairen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 19 september 2019.