Skip to main content

Verlof als zelfstandige

Dit verlof is van toepassing op:

  • contractuelen
  • statutairen

Contractuelen

Als contractueel personeelslid mag je tijdens een periode van voltijdse loopbaanonderbreking werken als zelfstandige.

Je hebt echter slechts de eerste 12 maanden recht op cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de inkomsten van je zelfstandige activiteit. Voorafgaand aan deze vorm van loopbaanonderbreking moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.

Statutairen

Statutaire personeelsleden kunnen werken als zelfstandige

Voorafgaand aan deze verloven moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.

Gevolgen

Contractuelen

  • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Recht op weddeverhoging: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2018.