Skip to main content

Managementplan en Bestuursovereenkomst

Het managementplan is een geschreven document waarin de afspraken tussen de politiek en de administratie worden vastgelegd in strategische (drie tot vijf jaar) en operationele doelstellingen (tot één jaar). Ze worden door de overheidsmanagers van de federale overheidsdiensten gebruikt als beleids- en beheersinstrument. Overheidsmanagers zijn verplicht om binnen de eerste zes maanden van hun aanstelling een managementplan op te stellen.

In de openbare instellingen van sociale zekerheid neemt het managementplan de vorm van een bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst worden de bijzondere regels en voorwaarden die de openbare instellingen van sociale zekerheid bij de uitvoering van hun opdracht moeten respecteren, opgenomen.

In de FOD's en de POD’s worden ten laatste in 2016 het managementplan en het operationeel plan vervangen door de bestuursovereenkomst en het bestuursplan.

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2014.