Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Vakantiegeld

Statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders kunnen deze toelage krijgen.

Om vakantiegeld te krijgen, wordt er rekening gehouden met je prestaties van het jaar voordien, dit wordt het ‘referentiejaar’ genoemd.  

Als je op het eind van het voorgaande jaar jonger bent dan 25 en in dienst trad binnen de 4 maanden na het afronden van je studies, krijg je vakantiegeld alsof je het volledige referentiejaar gepresteerd hebt.

Voorbeeld

Je bent op 12 januari 2017 25 geworden, je bent op 30 juni 2016 afgestudeerd en op 1 oktober 2016 in dienst getreden. Voor je vakantiegeld van 2017 tellen niet alleen de maanden mee waarin je gewerkt hebt, maar ook de maanden januari tot en met september 2016.

Bedragen

 • Als statutair, stagiair of contractueel is je bruto vakantiegeld gelijk aan:
   
  • 92% van je bruto maandwedde voor maart (inclusief de haard- of standplaatstoelage) van het jaar waarin je vakantiegeld wordt uitbetaald
   EN
  • 92% van 1/12de van je ontwikkelingspremie van september vorig jaar.
    
 • Als mandaathouder bedraagt je bruto vakantiegeld:
   
  • een forfaitair deel, vastgesteld op 1309,21 euro voor 2022
   EN
  • een variabel deel dat gelijk is aan 13,2 % van de wedde van maart.

Uitbetaling

Het vakantiegeld wordt doorgaans betaald in mei.

Het vakantiegeld van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

Pagina laatst gewijzigd op 13 april 2022.