Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Taaltoelage

Statutairen, stagiairs en contractuelen kunnen een toelage voor tweetaligheid krijgen, mandaathouders niet.

Om een taaltoelage te krijgen:

  • moet je bij Selor een taaltest afleggen. Je kan vrijgesteld worden van de taaltest op basis van je diploma.
  • moet je toegewezen zijn aan een centrale dienst of aan een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt of aan een plaatselijke of gewestelijke dienst waarvan het ambtsgebied één van de gemeenten omvat van het Duitse taalgebied, het arrondissement Brussel-Hoofdstad of één van de faciliteitengemeenten.

Het bedrag van de taaltoelage hangt af van de moeilijkheidsgraad van de test. De toelage wordt elke maand tegelijk met de wedde betaald en wordt naar rato betaald als de wedde zelf naar rato betaald wordt. Als je geslaagd bent voor meerdere taaltesten wordt alleen het bedrag van de hoogste taalpremie uitbetaald.
        

Toelagen per bewijs van taalkennis

Bewijs van taalkennis Bedrag van de maandelijkse toelage
 Artikel 7 niveau D 75 EUR
 Artikel 7 niveau C 80 EUR
 Artikel 7 niveau B of A 110 EUR
 Artikel 8 20 EUR
 Artikel 8, niveau A, voor 5/2/2009 uitgereikt 30 EUR
 Artikel 8 EN artikel 9, § 1, elementaire kennis* 50 EUR
 Artikel 9, § 1, elementaire kennis* 40 EUR
 Artikel 9, § 1, voldoende kennis* 60 EUR
 Artikel 9, § 1, voldoende kennis* EN artikel 11 110 EUR
 Artikel 9, § 2, elementaire kennis 50 EUR
 Artikel 9, § 2, voldoende kennis 110 EUR
Artikel 10 40 EUR
Artikel 11 60 EUR
 Artikel 12 110 EUR
 Artikel 13 110 EUR
 Artikel 14, eerste lid 90 EUR
 Artikel 14, tweede lid 50 EUR

Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer 138,01 zijn gekoppeld. Om het bruto geïndexeerde maandelijks bedrag te weten, moet je dus vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,8476 vanaf 1april 2022 (bijvoorbeeld 50€ x 1,8476 = 92,38).

De artikels verwijzen naar de inhoud van de verschillende testen zoals omschreven in het koninklijk besluit van 8 maart 2001.

* De taaltesten artikel 9§1 (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden niet langer georganiseerd.
De certificaten voor de taaltesten 9§1 blijven geldig en de taalpremies worden verder uitbetaald.

Equivalentietabel tussen de vroegere en de nieuwe bewijzen

Indien je houder was een bewijs van taalkennis voor 1 december 2009 (linkerkolom), kun je deze tabel gebruiken om te zien met wat je bewijs nu overeenstemt (rechterkolom).

Bijvoorbeeld: indien je houder was van een bewijs van taalkennis Art. 9§1 niveau A, stemt je bewijs nu overeen met Art. 9§1, voldoende kennis.

 Vroegere bewijzen  Nieuwe bewijzen
Art. 8 Art. 8
Art. 10 Art. 10
Art. 9, § 1, niveau D, C of B Art. 9, § 1, elementaire kennis
Art. 9, § 1, niveau A Art. 9, § 1, voldoende kennis
Art. 9, § 2, niveau D, C of B of art. 14, niveau D, C of B Art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid
Art. 14, niveau A Art. 14, eerste lid
Art. 9, § 2, niveau A, art. 12 of art. 13 Art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 14, eerste lid

Opmerkingen:

  • De personeelsleden van niveau A die vóór 5 februari 2009 het bewijs, uitgereikt op grond van artikel 8 van het koninklijk besluit taalexamens, hebben bekomen, behouden het voordeel van de toelage die hun toegekend is krachtens koninklijk besluit van 7 december 2008, namelijk 30€.
  • De personeelsleden van de gewestelijke diensten van de Federale overheidsdienst Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, behouden gedurende de periode begrepen tussen 1 december 2009 en 30 november 2010, indien ze gunstiger is, het voordeel van de taalpremie die hun toegekend is geweest krachtens het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt.
  • Vanaf januari 2021 wordt de taaltoelage pro rata wedde berekend.

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.