Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Integratievergoeding

De vergoeding voor integratie is alleen voor mandaathouders.

De mandaathouder die de eindvermelding ‘uitzonderlijk’ of ‘beantwoordt aan de verwachtingen’ krijgt en waarvan de functie niet meer vacant is, krijgt een integratievergoeding. Om deze vergoeding te krijgen moet de mandaathouder op erewoord het bedrag van de maandwedde meedelen waarop hij recht heeft of zou hebben voor een voltijdse prestatie.

De mandaathouder die aan het einde van een tweede of volgende mandaat de eindvermelding ‘beantwoordt aan de verwachtingen’ krijgt, maar geen mandaat krijgt bij een volgende deelname aan een vergelijkende selectie, krijgt een integratievergoeding. Om deze vergoeding te krijgen moet de mandaathouder op erewoord het bedrag van de maandwedde meedelen waarop hij recht heeft of zou hebben voor een voltijdse prestatie.

De integratievergoeding bedraagt 1/12de van de jaarlijkse wedde van de mandaathouder. Als de mandaathouder echter ook statutair ambtenaar is, is de integratievergoeding een forfaitaire som die overeenkomst met een twaalfde van het verschil van enerzijds de wedde als mandataris en anderzijds de beroepsinkomsten die de mandaathouder ontvangt volgend op zijn mandaat.

Het bedrag van de integratievergoeding wordt vermenigvuldigd met 10 of 12 in functie van de behaalde vermeldingen en het aantal uitgevoerde mandaten.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat als de mandaathouder de pensioenleeftijd bereikt in de 12 maanden die volgen op zijn mandaat, het bedrag van de integratievergoeding (1/12 de of 1/12de van het verschil) vermenigvuldigd wordt door het aantal maanden tussen het einde van het mandaat en zijn pensioen.

Pagina laatst gewijzigd op 14 februari 2022.