Skip to main content

Kinderen

Als je kinderen hebt, krijg je als federaal personeelslid een aantal premies en toelagen: kindergeld, kraamgeld naar aanleiding van de geboorte van een kind, een adoptiepremie wanneer je een kind adopteert.

FAMIFED (het federale agentschap voor de kinderbijslag) beheert, berekent en betaalt deze premies voor de meeste federale personeelsleden.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.