Skip to main content

Kinderen

Als je kinderen hebt, krijg je als federaal personeelslid een aantal premies en toelagen: kindergeld, kraamgeld naar aanleiding van de geboorte van een kind, een adoptiepremie wanneer je een kind adopteert.

Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn deze premies en toelagen geregionaliseerd. De volgende organisaties beheren, berekenen en betalen deze premies en toelagen voor de meeste federale werknemers:

Pagina laatst gewijzigd op 01 oktober 2021.