Bedragen indexeren

Om een bedrag te indexeren vermenigvuldig je het met de verhogingscoëfficiënt.

Voorbeeld

Een financieel deskundige (B2) met tien jaar anciënniteit heeft een niet-geïndexeerde jaarwedde van 22.000,00 euro.

Sinds 1 juli 2017 is de verhogingscoëfficiënt 1,6734.

Zijn geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt dan:

(22.000,00 euro x 1,6734) : 12 = 3067,90 euro.

De verhogingscoëfficiënt wordt altijd aangepast als de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste vier maanden de spilindex overschrijdt. Die aanpassing komt steeds neer op een verhoging met twee procent.

Pagina laatst gewijzigd op 18 augustus 2017.