Skip to main content

Bedragen indexeren

Om een bedrag te indexeren vermenigvuldig je het met de verhogingscoëfficiënt.

Voorbeeld

Een financieel deskundige (B2) met tien jaar anciënniteit heeft een niet-geïndexeerde jaarwedde van 22.000,00 euro.

Vanaf 1 april 2022 is de verhogingscoëfficiënt 1,8476.

Zijn geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt dan:

(22.000,00 euro x 1,8476) : 12 = 3387,27 euro.

De verhogingscoëfficiënt wordt altijd aangepast als de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste vier maanden de spilindex overschrijdt. Die aanpassing komt steeds neer op een verhoging met twee procent.

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.