Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Bedragen indexeren

Om een bedrag te indexeren vermenigvuldig je het met de verhogingscoëfficiënt.

Voorbeeld

Een financieel deskundige (B2) met tien jaar anciënniteit heeft een niet-geïndexeerde jaarwedde van 22.000,00 euro.

Vanaf 1 juni 2022 is de verhogingscoëfficiënt 1,8845.

Zijn geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt dan:

(22.000,00 euro x 1,8845) : 12 = 3.454,91 euro.

De verhogingscoëfficiënt wordt altijd aangepast als de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste vier maanden de spilindex overschrijdt. Die aanpassing komt steeds neer op een verhoging met twee procent.

Pagina laatst gewijzigd op 01 juni 2022.