Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelage wegens ontslag

Deze toelage is alleen voor statutairen die ontslagen worden wegens beroepsongeschiktheid (na het behalen van 2 evaluatievermeldingen 'onvoldoende' op 3 jaar).  

Voor contractuelen moet de regelgeving toegepast worden over het einde van een arbeidsovereenkomst zoals voorzien in de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten.

Deze toelage is gelijk aan:

Ancienniteit

Toelage (x maandwedde)

0 - 10 jaar

6

10 - 20 jaar

8

20 jaar en meer

12


De haard-en standplaatstoelage is in de maandwedde inbegrepen.

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2021.