Skip to main content

Toelage wegens ontslag

Deze toelage is alleen voor statutairen die ontslagen worden wegens beroepsongeschiktheid (na het behalen van 2 evaluatievermeldingen 'onvoldoende' op 3 jaar).  

Voor contractuelen moet de regelgeving toegepast worden over het einde van een arbeidsovereenkomst zoals voorzien in de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten.

Deze toelage is gelijk aan:

Ancienniteit

Toelage (x maandwedde)

0 - 10 jaar

6

10 - 20 jaar

8

20 jaar en meer

12


De haard-en standplaatstoelage is in de maandwedde inbegrepen.

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2021.