Skip to main content

Compenserende toelage

Deze toelage is voor statutairen, contractuelen, stagiairs en mandaathouders die:

  • ofwel wegens dienstredenen niet of gedeeltelijk hun jaarlijks vakantieverlof hebben kunnen opnemen bij de definitieve stopzetten van hun functie
  • ofwel zonder vooropzeg¬† de hoedanigheid van personeelslid verliezen en door dit vertrek met onmiddellijke ingang hun jaarlijks vakantieverlof niet geheel of gedeeltelijk hebben kunnen opnemen.

Het bedrag is gelijk aan de laatste activiteitsbezoldiging van het personeelslid die overeenkomt met het aantal niet-opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof.

Meer info over uitbetaling vakantieverlof

Pagina laatst gewijzigd op 17 januari 2020.