Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Compenserende toelage

Deze toelage is voor statutairen, contractuelen en stagiairs die:

  • ofwel wegens dienstredenen niet of gedeeltelijk hun jaarlijks vakantieverlof hebben kunnen opnemen bij de definitieve stopzetten van hun functie
  • ofwel zonder vooropzeg  de hoedanigheid van personeelslid verliezen en door dit vertrek met onmiddellijke ingang hun jaarlijks vakantieverlof niet geheel of gedeeltelijk hebben kunnen opnemen.

Het bedrag is gelijk aan de laatste activiteitsbezoldiging van het personeelslid die overeenkomt met het aantal niet-opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof.

Meer info over uitbetaling vakantieverlof

Pagina laatst gewijzigd op 18 februari 2022.