Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Eindejaarstoelage

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders.

Je krijgt een eindejaarstoelage als je een bezoldiging kreeg tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september van het zelfde jaar.

Als je dus alleen gewerkt hebt in oktober, november of december krijg je geen eindejaarstoelage.

Als je in die referentieperiode geen volledige bezoldiging kreeg, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkte of omdat je pas in mei bent beginnen werken, dan wordt je eindejaarstoelage evenredig verminderd. Als je bijvoorbeeld in mei bent beginnen werken, dan krijg je 5/9 van de eindejaarstoelage.

Bedragen

Voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt bestaat de eindejaarstoelage uit een vast gedeelte en twee variabele gedeelten:

  • Het vaste gedeelte in 2021 bedraagt 780,06 €.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging. Bij de berekening van het wijzigbare gedeelte wordt rekening gehouden met de haard- en standplaatstoelage, het weddecomplement bij vrijwillige vierdagenweek en de premie voor competentieontwikkeling.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7% van je brutomaandwedde van de maand oktober. Bij de berekening wordt enkel rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage. Er zijn twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 179,2670 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 358,5340 € (bruto geîndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Voor de andere overheden is in principe het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 nog steeds van toepassing, behalve als ze enkel verwijzen naar hetzelfde principe van een eindejaarstoelage als toegekend aan het Rijkspersoneel.

Uitbetaling

De eindejaarstoelage wordt elk jaar in december uitbetaald. In 2021 gebeurt dit op 10 december.

De eindejaarstoelage van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

Meer info

Op de website van PersoPoint vind je meer info over de berekeningswijze en de invloed van verloven en afwezigheden op je eindejaarstoelage.

Pagina laatst gewijzigd op 08 februari 2022.