Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wedde

Je jaarwedde bestaat uit een aantal elementen:

  • je maandwedde
  • je vakantiegeld
  • je eindejaarstoelage.

Ze worden berekend op basis van weddeschalen die onder andere je anciënniteit en niveau weergeven.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2014.