Skip to main content

Wedde

Je jaarwedde bestaat uit een aantal elementen:

  • je maandwedde
  • je vakantiegeld
  • je eindejaarstoelage.

Ze worden berekend op basis van weddeschalen die onder andere je anciënniteit en niveau weergeven.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2014.