Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Haard- of standplaatstoelage

Deze vergoeding is voor statutairen, stagiairs en contractuelen.

De haard- of standplaatstoelage is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en die afhangt van je persoonlijke situatie. Je krijgt een haard-of standplaatsvergoeding als je jaarlijkse wedde lager of gelijk aan een bepaald bedrag is.

Voorwaarden

Je krijgt de haardtoelage:

  • als je partner (de persoon waarmee je als koppel samenleeft) er nog geen krijgt of geen gelijkaardige vergoeding krijgt
  • als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

Om de haardtoelage te krijgen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven.

Als je allebei recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage krijgt. De andere partner krijgt dan een standplaatstoelage.

De standplaatsvergoeding wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage krijgen.

Bedragen en uitbetaling

In de tabel hieronder vind je het bedrag (niet-geïndexeerde bruto maandbedrag) van je haard-en standplaatsvergoeding naargelang je wedde (niet-geïndexeerde bruto jaarwedde). Vanaf 1 april 2022, bedraagt de index 1,8476.

  Niet-geïndexeerde bruto jaarwedde
  Lager dan 16.100 EUR Tussen 16.100 EUR et 18.330 EUR
Haardtoelage/maand 60 EUR 30 EUR
Standplaatstoelage/maand 30 EUR 15 EUR


Niet iedereen krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn.

Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.