Skip to main content

Creatie van specifieke toelagen

Een specifieke toelage kan altijd gecreƫerd en toegekend worden voor verrichte prestaties die niet als normaal kunnen worden beschouwd vergeleken met de uitoefening van de functie.

Deze prestaties mogen uiteraard niet gedekt zijn door een andere vergoeding zoals:

Een specifieke toelage moet worden aangenomen door de bevoegde minister(s) met een in de Ministerraad overlegd ministerieel besluit en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 27 september 2017.