Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Pleegouderverlof (systeem openbare sector)

Dit verlof is voor statutairen, stagiairs en mandaathouders. Contractuelen kunnen voor dit systeem kiezen of voor het systeem van de privésector.

Je hebt recht op pleegouderverlof bij pleegzorg van lange duur. De pleegzorg van lange duur is een pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Wat is een pleegouder?

Je bent pleegouder als je bent aangesteld en vernoemd in een formele aanstellingsbeslissing van de rechtbank, door een door een Gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van ‘l’Aide à la Jeunesse’, door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand of door de ‘Jugendhilfedienst’.

Duur en voorwaarden

Elke pleegouder heeft recht op maximum 6 weken, voor een minderjarig kind.

Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twaalf maanden na de opname van het kind in je gezin.

Het pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt opgetrokken met een aantal bijkomende weken volgens onderstaand groeipad:

Duur pleegouderverlof

 per pleegouder

 maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige plaatsing meerdere kinderen)

bijkomende weken te verdelen
tussen de pleegouders

maximum
indien eenoudergezin

maximum (per gezin)
indien 2 pleegouders (*)

  vanaf 1.01.2021

 2 weken

 6+2=8 weken 

 6+6+2=14 weken 

  vanaf 1.01.2023

 3 weken

 6+3=9 weken 

 6+6+3=15 weken 

  vanaf 1.01.2025

 4 weken

 6+4=10 weken 

 6+6+4=16 weken 

  vanaf 1.01.2027

 5 weken

 6+5=11 weken 

 6+6+5=17 weken 

(*) Als een pleeggezin bestaat uit twee pleegouders dan verdelen zij onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide pleegouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.

Praktisch

 • Je vraagt dit verlof 1 maand op voorhand aan.
 • Je stelt een verklaring op erewoord op als er meerdere pleegouders zijn.
 • Je levert het bewijs dat je pleegouder bent aan de hand van de formele aanstellingsbeslissing.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
 • Het pleegouderverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

Statutairen, stagiairs, mandaathouders

 • Recht op wedde: dienstactiviteit
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
 • Vermindering ziekteverlof: neen
 • Het pleegouderverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

 

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2021.