Skip to main content

Uitzonderlijk verlof voor de begeleiding van bepaalde personen

Dit verlof is van toepassing op

  • contractuelen
  • stagiairs
  • statutairen

Je krijgt een verlof van maximum vijf werkdagen per kalenderjaar om:

  • zieken, personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare mensen te vergezellen tijdens vakantiereizen en -verblijven in België of in het buitenland die worden georganiseerd door een vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling.
  • sporters met een handicap te begeleiden die deelnemen aan de paralympische spelen of de "special olympics". Paralympische spelen zijn Olympische Spelen voor mensen met onder meer een lichamelijke handicap, een visuele beperking en/of een hersenverlamming. "Special olympics" worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bij je verlofaanvraag voeg je een bewijs van deelname aan de activiteiten van de vereniging of instelling die de reis of het vakantieverblijf organiseert.

Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 06 december 2011.