Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Verlof om dwingende redenen

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Alle personeelsleden hebben recht op verlof om dwingende redenen. De redenen om dit verlof op te nemen zijn voor contractuelen echter wat anders dan voor de andere groepen. Bovendien hebben statutairen, stagiairs en mandaathouders nog recht op extra dagen, bv. bij ziekenhuisopname van een naaste of om kinderen op te vangen tijdens schoolvakanties.

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

Je hebt recht op een verlof om dwingende redenen van familiaal belang van maximaal vijfenveertig werkdagen per jaar:

 • bij de ziekenhuisopname van een persoon met wie je onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder hetzelfde dak woont
 • om je kinderen jonger dan 15 tijdens de schoolvakanties op te vangen
 • om de mindervalide kinderen jonger dan 18 tijdens de schoolvakanties op te vangen
 • om tijdens de schoolvakanties kinderen op te vangen die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid werden geplaatst
 • om andere dwingende redenen die door je dienst erkend zijn.

Je kan het verlof opnemen per dag of per halve dag. Als je deeltijds werkt, dan krijg je verlof in verhouding tot je arbeidsprestaties.

Door het uitzonderlijk karakter van dit verlof en doordat de dwingende redenen heel snel en onverwacht kunnen optreden, zal het in sommige gevallen onvermijdelijk zijn dat je dit verlof op korte termijn (mondeling of schriftelijk) aanvraagt, misschien wel dezelfde dag ('s morgens).

Op verzoek van je hiërarchische meerdere moet je de dwingende reden bewijzen met de gepaste documenten of met ieder ander bewijsmiddel.

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: nee
 • Vermindering ziektekrediet: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Contractuelen

Je hebt recht op een verlof van maximaal tien werkdagen per kalenderjaar voor onvoorziene en dringende omstandigheden. Als je deeltijds werkt, dan krijg je verlof in verhouding tot je arbeidsprestaties.

Een dwingende reden is elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die jouw dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, zoals:

 • ziekte, ongeval of hospitalisatie van
  • iemand met wie je onder één dak woont 
  • een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder één dak woont
 • ernstige materiële beschadiging aan je bezittingen, zoals schade aan je woning door een brand of een natuurramp
 • een verschijning als partij voor een rechtbank
 • andere gebeurtenissen die in onderling akkoord als een dwingende reden beschouwd worden

Je moet je dienst vooraf verwittigen, of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk. Je moet de dwingende reden bewijzen met de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

Gevolgen

 • Recht op wedde: nee
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Pagina laatst gewijzigd op 06 december 2011.