Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht

Dit verlof is van toepassing op

 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Je krijgt een verlof van maximum vier werkdagen per kalenderjaar wegens overmacht te wijten aan de ziekte of een ongeval van één van de hierna opgesomde personen waarmee je samenleeft op dezelfde woonplaats:

 • je echtgeno(o)t(e) *
 • je bloed- of aanverwant of van je echtgeno(o)t(e) *
 • een adoptiekind, iemand over wie je pleegvoogdij uitoefent of iemand die door een rechterlijke beslissing in je (opvang)gezin geplaatst werd
 • je kind dat bij jou verblijft maar gedomicilieerd is bij de andere ouder.

*  de echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld aan de persoon, van verschillende of gelijk geslacht, waarmee je samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats.

Dit verlof kan opgenomen worden met één dag, met halve dagen of met meerdere dagen ineens maar niet in uren

Je verantwoordt je aanvraag met een doktersattest.

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 16 juni 2020.