Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Adoptieverlof

Als je een kind adopteert heb je recht op adoptieverlof. De voorwaarden zijn verschillend naargelang je contractueel of statutair, stagiair of mandaathouder bent.

Pagina laatst gewijzigd op 14 januari 2019.