Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Adoptieverlof - systeem openbare sector

Dit verlof is voor statutairen, stagiairs en mandaathouders. Contractuelen kunnen voor dit systeem kiezen of voor het systeem van de privésector.

Je hebt recht op dit verlof als je een kind adopteert.

Je hebt geen recht op adoptieverlof als je het kind van je partner adopteert (stiefouderadoptie).

Voorwaarden

Het kind dat je adopteert moet jonger zijn dan 18 jaar. De maximumduur van het verlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind een kind met een handicap is. Als je meerdere kinderen adopteert, krijg je nog eens twee weken verlof erbij (voor elk van de ouders).

Duur

Maximum 6 weken per adoptieouder (8 weken bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen). 

Duur adoptieverlof

per adoptieouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen (maximumleeftijd 18 jaar))

 bijkomende weken te verdelen
tussen de adoptieouders

 maximum
indien eenoudergezin

 maximum (per gezin)  indien 2 adoptieouders (*)

  Vanaf 1.01.2021

 2 weken

 6+2=8 weken 

 6+6+2=14 weken 

  vanaf 1.01.2023

 3 weken

 6+3=9 weken 

 6+6+3=15 weken 

  vanaf 1.01.2025

 4 weken

 6+4=10 weken 

 6+6+4=16 weken 

  Vanaf 1.01.2027

 5 weken

 6+5=11 weken 

 6+6+5=17 weken 

(*) Als een adoptiegezin bestaat uit twee adoptieouders dan verdelen ze onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide adoptieouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.


Praktisch

Je kan dit verlof in weken opsplitsen. Je moet het ten laatste opnemen binnen de 7 maanden na de opname van het kind in je gezin. Bij een interlandelijke adoptie kan je tot 4 weken van dit verlof opnemen vóór het kind effectief in je gezin opgenomen wordt.

Een maand voor het begin van je verlof deel je via de beschikbare tools aan je personeelsdienst of stafdienst P&O mee vanaf wanneer je met verlof gaat en voor hoe lang.

Als je al vooraf verlof neemt, moet je een attest van de bevoegde centrale dienst van de gemeenschap voorleggen, dat de toewijzing van het kind aan jou bevestigt. Om het resterende verlof op te nemen leg je een attest voor dat de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

Als je als ‘meemoeder’ een kind adopteert waarvoor je eerder al omstandigheidsverlof of geboorteverlof opnam, wordt dit verlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verminderd met het aantal weken opvangverlof dat je al gekregen hebt voor hetzelfde kind.

Gevolgen

Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

Statutairen, stagiairs, mandaathouders

  • Recht op wedde: dienstactiviteit
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Vermindering ziekteverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

 

Pagina laatst gewijzigd op 02 juni 2022.