Skip to main content

Adoptieverlof - statutairen, stagiairs en mandaathouders

Als je als statutair, stagiair of mandaathouder een kind adopteert heb je recht op een adoptieverlof – type openbare sector.

Duur en voorwaarden

Maximum 6 weken per adoptieouder. Het kind moet jonger zijn dan 10 jaar. De maximumduur van het verlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind mindervalide is.

Je kan dit verlof in weken opsplitsen. Je moet het opnemen uiterlijk binnen 4 maanden na de opname van het kind in je gezin. Je kan tot 3 weken van dit verlof opnemen vóór het kind effectief in je gezin opgenomen wordt.

Een maand voor het begin van je verlof deel je schriftelijk aan je personeelsdienst of stafdienst P&O mee vanaf wanneer je met verlof gaat en voor hoe lang.

Als je al vooraf verlof neemt, moet je een attest van de bevoegde centrale dienst van de gemeenschap voorleggen, dat de toewijzing van het kind aan jou bevestigt. Om het resterende verlof op te nemen leg je een attest voor dat de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

Als je als ‘meemoeder’ een kind adopteert waarvoor je eerder al omstandigheidsverlof of geboorteverlof opnam, wordt dit verlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verminderd met het aantal weken opvangverlof dat je al gekregen hebt voor hetzelfde kind.

Gevolgen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 14 januari 2019.