Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Adoptieverlof - systeem privésector

Als je als contractueel personeelslid een minderjarig kind adopteert heb je recht op een adoptieverlof.

Je kan kiezen tussen adoptieverlof (type privésector) en adoptieverlof (type openbare sector), maar de cumulatie van deze twee soorten verlof is niet toegestaan.

Adoptieverlof (type privésector)

Duur en voorwaarden

Maximum 6 weken, ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. De duur van het adoptieverlof wordt met 2 weken per adoptieouder verlengd in geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.

Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

  • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
  • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
  • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
  • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Als er 2 adoptieouders zijn worden de bijkomende weken onder elkaar verdeeld.

Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twee maanden na de inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters. Behalve voor de internationale adoptie: in dat geval kunnen de ouders 4 weken adoptieverlof nemen voor de komst van het kind in België.

Gevolgen

  • Recht op wedde: neen
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Het adoptieverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

Adoptieverlof (type openbare sector)

 

Pagina laatst gewijzigd op 02 juni 2022.