Skip to main content

Adoptieverlof - contractuelen

Als je als contractueel personeelslid een minderjarig kind adopteert heb je recht op een adoptieverlof.

Je kan kiezen tussen adoptieverlof (type privésector) en adoptieverlof (type openbare sector), maar de cumulatie van deze twee soorten verlof is niet toegestaan.

Adoptieverlof (type privésector)

Duur en voorwaarden

Maximum 6 weken, ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. De duur van het adoptieverlof wordt met 2 weken per adoptieouder verlengd in geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.

Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

 • met 1 week vanaf 1 januari 2019
 • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
 • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
 • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
 • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Als er 2 adoptieouders zijn worden de bijkomende weken onder elkaar verdeeld.

Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twee maanden na de inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters. Behalve voor de internationale adoptie: in dat geval kunnen de ouders 4 weken adoptieverlof nemen voor de komst van het kind in België.

Adoptieverlof (type openbare sector)

Duur en voorwaarden

Maximum 6 weken per adoptieouder. Het kind moet jonger zijn dan 10 jaar. De maximumduur van het verlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind mindervalide is.

Je kan dit verlof in weken opsplitsen. Je moet het opnemen uiterlijk binnen 4 maanden na de opname van het kind in je gezin. Je kan tot 3 weken van dit verlof opnemen vóór het kind effectief in je gezin opgenomen wordt.

Een maand voor het begin van je verlof deel je schriftelijk aan je personeelsdienst of stafdienst P&O mee vanaf wanneer je met verlof gaat en voor hoe lang.

Als je al vooraf verlof neemt, moet je een attest van de bevoegde centrale dienst van de gemeenschap voorleggen, dat de toewijzing van het kind aan jou bevestigt. Om het resterende verlof op te nemen leg je een attest voor dat de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

Als je als ‘meemoeder’ een kind adopteert waarvoor je eerder al omstandigheidsverlof of geboorteverlof opnam, wordt dit verlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verminderd met het aantal weken opvangverlof dat je al gekregen hebt voor hetzelfde kind.

Gevolgen

 • Recht op wedde:
  Adoptieverlof – type privésector: 3 werkdagen ten laste van de werkgever en de rest ten laste van het ziekenfonds
  Adoptieverlof – type openbare sector: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 17 januari 2019.