Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - ontslag krijgen

Je wordt als contractueel personeelslid ontslagen en je moet je functie verlaten als:

  • 2x onvoldoende voor je evaluatie krijgt in een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de toekenning van de eerste onvoldoende
  • je contract ten einde loopt
  • je een zware fout begaat.

Als je werkgever je ontslaat, moet hij de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten naleven.
 
Hij moet je alle documenten geven die door de wetgeving inzake sociale zekerheid vereist zijn, zodat je kan genieten van sociale bescherming:

  • het getuigschrift van tewerkstelling (op jouw verzoek), waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld
  • de afrekening van de laatste betalingen
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd)
  • het werkloosheidsattest (C4)
  • de belastingsfiche 281.10
  • het vakantieattest (enkel voor de bedienden).

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2014.