Skip to main content

Einde van een overeenkomst van onbepaalde duur

Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst op elk moment beëindigen, als hij een aantal welomschreven modaliteiten naleeft.

De werkgever moet je opzegging betekenen met een aangetekende brief , en dan is de overeenkomst beëindigd op de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum, of bij gerechtsdeurwaardersexploot, en dan is de overeenkomst onmiddellijk beëindigd.

Meer informatie over de wijzigingen ivm het ‘Eenheidsstatuut’ (bv opzegtermijnen) vind je voorlopig op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Pagina laatst gewijzigd op 21 oktober 2020.