Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Vrijwillig vertrek

Op een bepaald moment wil je misschien vrijwillig je functie verlaten.

Als je statutair bent, moet je ontslag nemen en als je contractueel voor onbepaalde duur bent, moet je je arbeidsovereenkomst beƫindigen.

Als je mandaathouder bent, kun je vragen dat je mandaat beƫindigd wordt.

Uiteraard moet je in elk geval een specifieke procedure in acht nemen.

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2009.