Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Einde van de arbeidsovereenkomst

Wanneer je bent aangeworven met

  • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  • een arbeidsovereenkomst afgesloten voor bepaald werk
  • een vervangingsovereenkomst

dan heeft het einde van de overeengekomen termijn, de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst afgesloten was of de terugkeer van de vervangen persoon de beƫindiging van deze arbeidsovereenkomst tot gevolg, zonder dat enige formaliteit vereist is.

Pagina laatst gewijzigd op 21 april 2008.