Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Werken na 65 jaar

De info op deze pagina is alleen voor statutairen.

Contractuele personeelsleden kunnen gewoon doorwerken zolang de arbeidsovereenkomst niet opgezegd wordt.


Het is als vastbenoemde ambtenaar mogelijk om je loopbaan te verlengen na je 65. Hiervoor dien je een aanvraag in en de periode waarin je in dienst kan blijven duurt maximum 1 jaar. Je kan deze aanvraag vernieuwen.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de federale overheidsbesturen en de diensten die ervan afhangen, je vindt een overzicht in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (artikel  1).

Aanvraag

  1. Ten vroegste 18 maanden en ten laatste 6 maanden voor je 65e verjaardag dien je dit aanvraagformulier ( in word-formaat (DOC, 32.5 KB) of  in odt-formaat (ODT, 16.7 KB) - in  pdf-formaat (PDF, 13.06 KB)in bij je onmiddellijke hiërarchische meerdere . Je stuurt ook een exemplaar naar de directeur van je stafdienst Personeel en Organisatie (of de verantwoordelijke van je personeelsdienst.)
  2. Je hiërarchische meerdere (functionele chef) heeft 15 dagen de tijd om het formulier aan te vullen met een advies over de geschiktheid van je indiensthouding  en over de duur en om het te overhandigen aan de houder van de management- of staffunctie die het dichtst bij je staat.
  3. Hij/zij heeft op zijn beurt 15 dagen de tijd om het formulier aan te vullen met zijn advies en aan de leidend ambtenaar van de organisatie te bezorgen (Voorzitter of Administrateur-generaal).
  4. De leidend ambtenaar heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

Als de adviezen niet binnen de voorziene termijn worden verstrekt, volgt de Stafdienst P&O of je personeelsdienst alles verder op.

Verlenging

Loopt je termijn af en wil je nog graag blijven werken, dan moet je een nieuwe aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van de vorige verlenging ingediend worden. De termijn is 3 maanden als de duur van je vorige verlenging korter was dan 6 maanden.

Verlenging voor maandaathouders

Zie rubriek 'Maandaathouders'.

Pagina laatst gewijzigd op 21 april 2017.