Skip to main content

Einde van een overeenkomst van bepaalde duur

Behalve tijdens de proefperiode kan je werkgever geen einde stellen aan dit type arbeidsovereenkomst door middel van een opzegging. Deze overeenkomsten eindigen immers bij het verstrijken van de overeengekomen termijn of bij de voltooiing van het overeengekomen werk.

Als je werkgever je overeenkomst van bepaalde duur vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigt, moet hij je een vergoeding betalen.

Meer informatie over de wijzigingen ivm het ‘Eenheidsstatuut’ (bv opzegtermijnen) vind je voorlopig op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Pagina laatst gewijzigd op 21 oktober 2020.