Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Pensioen

In België is het pensioen vandaag de dag voor bijna twee miljoen mensen de voornaamste bron van inkomsten. Het totaalbedrag van alle pensioenen die worden betaald, stemt overeen met ongeveer 10% van het brutonationaal product. Als grootste socialezekerheidsuitkering liggen de pensioenuitgaven nog hoger dan die voor de gezondheidszorg.                                              

De pensioenen die iedere maand worden betaald vallen onder erg uiteenlopende stelsels: het gaat vooral om werknemerspensioenen, zelfstandigenpensioenen, de pensioenen van statutaire ambtenaren, de inkomensgarantie voor ouderen en de extralegale pensioenen. In elk van die stelsels bestaan er talloze subcategorieën.

De Federale Pensioendienst (FPD) is belast met de toekenning, de berekening en de uitbetalingen van de pensioenen van de werknemers en de ambtenaren.

De dienst zorgt ook voor de uitbetaling van de zelfstandigenpensioenen, en voor de berekening en uitbetaling van de Inkomensgarantie voor ouderen.
 

Pagina laatst gewijzigd op 20 juni 2016.