Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Lichamelijke ongeschiktheid

Wanneer je lichamelijke arbeidsongeschiktheid medisch vastgesteld wordt, kun je je functie niet langer uitoefenen.

Dit kan leiden tot:

  • tijdelijk of definitief vroegtijdig pensioen als je statutair bent
  • beĆ«indiging van je arbeidsovereenkomst als je contractueel bent

Pagina laatst gewijzigd op 29 juni 2012.