Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ontslag

Je vindt hier alle nuttige informatie over het ontslag. 

Het woord “ontslag” omvat een reeks erg verschillende situaties. Voor statutairen en mandaathouders hebben die doorgaans betrekking op de evaluatie en de tuchtregeling, voor de contractuelen  op het beheer van het einde van het contract...

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.