Skip to main content

Bij chronische ziekte

Als je wegens een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kunt werken kun je na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig dagen met verminderde prestaties gaan werken.

Duur

De verminderde prestaties worden toegestaan voor een periode van maximum twaalf maanden, tenzij Medex beslist dat een nieuw onderzoek vroeger moet plaatsvinden. Na een nieuw onderzoek kan Medex de duur meermaals verlengen voor ten hoogste twaalf maanden.

Voorwaarden

 • de verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op een afwezigheid wegens ziekte
 • je afwezigheid wegens ziekte duurde minstens dertig kalenderdagen.

Aanvraag

Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben.

De arts van Medex beslist

 • of je in aanmerking komt voor verminderde prestaties
 • over het percentage van je werkhervatting (50%, 60% of 80%)
 • over je werkkalender. Je verdeelt je prestaties over de week, conform het advies van de arts van Medex.

Als je gezondheidstoestand verandert, kan je tijdens een lopende periode van verminderde prestaties een nieuw onderzoek aanvragen bij Medex om je arbeidsstelsel aan te passen.

Informatie over de procedure vind je op de site van Medex.

Bij ziekte

Als je ziek wordt tijdens een periode van verminderde prestaties wegens medische redenen, gelden de regels voor het ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte.

Opschorting

De verminderde prestaties wegens medische redenen worden opgeschort door:

 • loopbaanonderbreking
 • halftijdse vervroegde uittreding
 • vrijwillige vierdagenweek
 • de vierdagenweek met en zonder premie
 • halftijds werken vanaf 55 of 50
 • verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden
 • afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden
 • verloven in het kader van de moederschapsbescherming
 • ouderschapsverlof

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja voor de eerste drie maanden.
  Vanaf de vierde maand krijg je je wedde voor de verrichte prestaties en 60% van je wedde voor de niet-verrichte prestaties. Dus als je halftijds werkt, krijg je voor elke 1.000 euro van je voltijdse wedde, 500 euro voor de verrichte prestaties, en 300 euro voor de niet-verrichte prestaties.
 • Vermindering ziektekrediet: neen
 • Vermindering vakantieverlof: ja, in verhouding tot je prestaties

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 20 april 2016.