Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Controle afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte

Als je afwezig bent door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van of naar het werk of een beroepsziekte, is het mogelijk dat je controle krijgt van een controlearts, aangeduid door Medex. Die controle kan gebeuren op initiatief van Medex of op vraag van je werkgever.

Controle

Je bent verplicht om de controlearts te ontvangen op het adres dat je hebt opgegeven bij de melding van je arbeidsongeval aan je werkgever en op je medisch attest. Als de controlearts voor een gesloten deur staat, steekt hij een oproepingskaart in je brievenbus. Je moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest aangeeft dat je je niet kan verplaatsen. Neem contact op met de controlearts als je niet tot bij hem geraakt op het uur vermeld op de kaart en geef de reden op.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 juni 2014.