Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Progressieve werkhervatting

Voor wie ?

Dit verlof is van toepassing op contractuelen.

Concreet

Na een periode van volledige ongeschiktheid kan je op medisch advies (van de behandelend arts en/of de adviserend arts van het ziekenfonds) het werk deeltijds hervatten of een ander lichter werk uitvoeren (gedeeltelijke uitvoering van het overeengekomen werk).

Aanvraag

Je kan alle details over de aanvraagprocedure terug vinden in de Omzendbrief VI nr 2019/281 van 21 oktober 2019 - Artikel 100, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Hervatting van een aangepaste werkzaamheid met toelating van de adviserend arts van het RIZIV.

Gevolgen:

  • Recht op wedde: ja, in verhouding tot de prestaties aangevuld met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als er een toelating is van de adviserend arts van het ziekenfonds
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof  ja, in verhouding tot je prestaties.

Pagina laatst gewijzigd op 14 september 2020.