Skip to main content

Re-integratie na arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 december 2016 is het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over de re-integratietraject van langdurig zieken van kracht.

Doel

Het besluit moet de re-integratie bevorderen van langdurig zieke werknemers die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen.

Het KB voorziet in twee uitzonderingen: het re-integratietraject is niet van toepassing bij de werkhervatting in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Initiatiefnemer(s) van het traject

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG) lanceert een re-integratietraject op verzoek van:

  • de werknemer of zijn behandelende arts

  • de adviserende arts van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • de werkgever, vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid van een werknemer, of wanneer de werkgever een attest van definitieve ongeschiktheid krijgt van de behandelende arts.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 08 maart 2018.