Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Uitputting ziekteverlof

 

Disponibiliteit wegens ziekte

Deze afwezigheid is enkel van toepassing op:

 • statutairen
 • stagiairs

Als je ziektekapitaal is uitgeput en je bent nog steeds afwezig wegens ziekte, word je van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst. Je hebt dan recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan 60% van de laatste activiteitswedde (bruto wedde).

Vanaf de eerste dag disponibiliteit kan je vragen om onderzocht te worden door een arts van Medex om je ziekte te erkennen als ernstig en langdurig.  Dan heb je recht op een wachtgeld dat gelijk is aan het volledige bedrag van je laatste activiteitswedde (bruto wedde). Contacteer hiervoor je personeelsdienst.

Bekijk ook

Lichamelijke ongeschiktheid:

Gevolgen

Statutairen en stagiairs

 • Administratieve stand: disponibiliteit
 • Recht op wedde: nee, je krijgt een wachtgeld van 60% van je laatste activiteitswedde (bruto wedde), tenzij ernstige en langdurige ziekte, dan wachtgeld van 100%
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

 

Afwezigheden wegens ziekte na 62 - 62,5 - 63 jaar

Statutaire personeelsleden kunnen niet voorgoed ongeschikt verklaard worden wegens ziekte of gebrekkigheid voor de gezamenlijke verloven uitgeput zijn, met inbegrip van het verlof door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte (KB 19.11.1998 onderaan, art.48).

Artikel 83, §3, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen bepaalt echter dat je, als je 62 (62,5 - 63) jaar wordt (zie schema hieronder), ambtshalve in ruste gesteld wordt de eerste dag van de maand nadat je (zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden) na je 62ste (62,5-63, zie schema) verjaardag 365 kalenderdagen (548 voor oorlogsinvaliden) door ziekteverlof, disponibiliteit of beiden, afwezig bent wegens ziekte.

Schema

 • 62 jaar vanaf 1 juli 2016
 • 62 jaar en 6 maanden vanaf 1 januari 2017
 • 63 jaar vanaf 1 januari 2018.

Je verliest je eerder opgebouwde ziektekapitaal niet plots als je die leeftijd bereikt. De termijn van 365 dagen (of 548) wordt apart genoteerd door de personeelsdiensten. De opruststelling gebeurt automatisch als de grens (365 of 548 dagen) bereikt wordt. De termijn moet niet aaneensluitend zijn: alle periodes van ziekte vanaf die leeftijd worden gewoon opgeteld. De dagen worden uiteraard wel afgetrokken van het eerder opgebouwde ziektekapitaal en bij een tekort gaat disponibiliteit in.

Voor het berekenen van de termijn van 365 dagen (of 548) komen niet in aanmerking:

 1. afwezigheden door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte
 2. de halve dagen afwezigheid waarbij het personeelslid afwezig mag zijn met toepassing van een verordeningsregeling in geval van ziekte of gebrekkigheid.

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2019.