Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ambtshalve ontslag

Je wordt van ambtswege en zonder opzegging uit je functie ontheven wanneer je je in één van de volgende gevallen bevindt.

Verlies van je burgerlijke en politieke rechten

  • Als je bij een gerechtelijke veroordeling uit je burgerlijke en politieke rechten ontzet wordt of als je, door de toepassing van de burgerlijke wetten en de strafwetten, niet langer in staat bent je functie uit te oefenen

Onwettige afwezigheid

  • Als je je werkplek verlaat en je meer dan 10 werkdagen zonder geldige reden afwezig blijft (dit is niet van toepassing als je aan een staking deelneemt).

Voor je van ambtswege ontslagen wordt, moet de administratie je om opheldering verzoeken en waarschuwen.

Pagina laatst gewijzigd op 07 juni 2011.