Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kraamgeld en adoptiepremie

Kraamgeld

Het kraamgeld wordt toegekend bij de geboorte van elk kind waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald. In principe vraagt de vader het kraamgeld aan. Je kunt het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap. Het kan vanaf de achtste maand van de zwangerschap uitbetaald worden.

Het kraamgeld wordt ook toegekend wanneer het kind doodgeboren is of bij een miskraam na een zwangerschap van ten minste 180 dagen.

Adoptiepremie

Als je een kind adopteert heb je recht op een adoptiepremie.

Meer info over de voorwaarden en bedragen

Pagina laatst gewijzigd op 01 oktober 2021.