Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
T

Taalpremie

  • Verloning en voordelen » Toelagen » Taaltoelage

Taaltest

  • Verloning en voordelen » Toelagen » Taaltoelage

Telefonisch

Telewerk

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Werktijd » Telewerk

Tevredenheidsmeting - klanten

Tevredenheidsmeting - personeel

Toelage

Toelage - premie - projectontwikkeling

  • Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Projecttoelage

TOP Employer

  • Communicatie » Over de federale communicatie » Sociale media

Tuchtmaatregel - statutairen

  • Einde loopbaan » Ontslag krijgen » Statutairen » Tuchtmaatregel

Tuchtregeling