Skip to main content

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
T

Taalpremie

Verloning en voordelen » Toelagen » Taaltoelage

Taaltest

Verloning en voordelen » Toelagen » Taaltoelage

Telefonisch

Communicatie » Over de federale communicatie » Telefonisch onthaal

Telewerk

Verlof, afwezigheid en werktijd » Werktijd » Telewerk

Tevredenheidsmeting - klanten

Ontwikkeling en ondersteuning » Klantgericht » Klantenbevragingen

Tevredenheidsmeting - personeel

Ontwikkeling en ondersteuning » Personeelsbeheer » Personeelstevredenheid

Toelage

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Toelage voor prestaties buiten de normale uurroosters
Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Toelage voor wachtdiensten
Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Toelage voor werk in opeenvolgende ploegen

Toelage - premie - projectontwikkeling

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Projecttoelage

TOP Employer

Communicatie » Over de federale communicatie » Sociale media

Tuchtmaatregel - statutairen

Einde loopbaan » Ontslag krijgen » Statutairen » Tuchtmaatregel

Tuchtregeling

Evaluatie » Tuchtregeling