Skip to main content

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
M

Managementondersteuning

Ontwikkeling en ondersteuning

Managementplan

Ontwikkeling en ondersteuning » Strategisch werken » Bestuursovereenkomst en managementplan » Managementplan, Over de federale overheid » Strategie » Managementplan
Ontwikkeling en ondersteuning » Strategisch werken » Bestuursovereenkomst en managementplan

Managementplan - evaluatie

Ontwikkeling en ondersteuning » Strategisch werken » Evaluatie van de bestuursovereenkomst en het managementplan

Mandaathouders

Evaluatie » Evaluatie mandaathouders
Loopbaanpad » Loopbaanmogelijkheden » Mandaathouders
Einde loopbaan » Vrijwillig vertrek » Mandaathouders
Evaluatie » Evaluatie mandaathouders » Procedure » Zelfevaluatie

Mandataires-carrière

Loopbaanpad » Loopbaanmogelijkheden » Mandaathouders » Bijzondere kenmerken van de loopbaan
Loopbaanpad » Loopbaanmogelijkheden » Mandaathouders » Einde mandaat, hernieuwing, verlenging, werken na 65 jaar en tijdelijke vervanging (algemeen stelsel)
Loopbaanpad » Loopbaanmogelijkheden » Mandaathouders » Soorten mandaatfuncties

Medex; verslag; ziekteverzuim; 2014

Medisch onderzoek - prenataal

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Prenatale medische onderzoeken

Medische ongeschiktheid

Einde loopbaan » Lichamelijke ongeschiktheid

Medische redenen

Verlof, afwezigheid en werktijd » Ziekte en ongeval » Re-integratie na ziekte » Verminderde prestaties (MEDEX)

Militaire prestaties

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Voor militaire prestaties

Missie, visie, waarden

Over de federale overheid » Missie, visie, waarden

Moederschap

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap
Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Prenatale medische onderzoeken

Moederschapsbescherming

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Bescherming op het werk

Moederschapsverlof

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Moederschapsverlof