Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
A

A/H1N1

aanwerving

Accueil

Adoptiepremie

Adoptieverlof

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Sociale verloven » Adoptieverlof, pleegouderverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof » Adoptieverlof

Adoption

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Sociale verloven » Adoptieverlof, pleegouderverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof » Pleegzorgverlof

Afwezigheid van lange duur

Ambtenarenzaken buitenland

Ambtshalve ontslag - statutairen

  • Einde loopbaan » Ontslag krijgen » Statutairen » Ambsthalve ontslag

Arbeidsongevallen

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Ziekte en ongeval » Arbeidsongevallen, Welzijn » Arbeidsveiligheid » Arbeidsongevallen

Arbeidsveiligheid