Skip to main content

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
v

vaderschapsverlof

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Vaderschapsverlof

Vakantiegeld

Verloning en voordelen » Wedde » Vakantiegeld

Veranderingsmanagement

Ontwikkeling en ondersteuning » Doelgericht werken » Veranderingsmanagement

Verblijfkosten

Verloning en voordelen » Onkosten tijdens het werk » Verblijfkosten

Vereenvoudiging

Over de federale overheid » Missie, visie, waarden » Administratieve vereenvoudiging

Vergoeding - begrafeniskosten

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Vergoeding wegens begrafeniskosten

Verlof

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Moederschapsverlof
Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Prenatale medische onderzoeken
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Parlementair medewerker
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Vrijwilliger
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Zelfstandige
Verlof, afwezigheid en werktijd » Sociale verloven » Verlof om dwingende redenen
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Voor militaire prestaties
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Voor opdracht
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Bij koning, prins, prinses
Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Stage, proefperiode
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Loopbaanonderbreking » Voor medische bijstand
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Loopbaanonderbreking » Voor palliatieve zorgen

Vermelding

Evaluatie » Evaluatie mandaathouders » Procedure » Evaluatieverslag en vermelding

Verminderde prestaties

Einde loopbaan » Werken na 55 of 50 jaar » Contractuelen » Verminderde prestaties
Verlof, afwezigheid en werktijd » Ziekte en ongeval » Re-integratie na ziekte » Verminderde prestaties (MEDEX)
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Verminderde prestaties persoonlijke aangelegenheid

verslag

Vervoerkosten

Verloning en voordelen » Extra voordelen » Woon-werkverkeer » Openbaar vervoer
Verloning en voordelen » Onkosten tijdens het werk » Vervoerkosten

Verwijdering van de arbeidsplaats

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Bescherming op het werk

Voltijdse loopbaanonderbreking

Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Loopbaanonderbreking » Gewoon stelsel » Voltijds
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Loopbaanonderbreking » Voltijdse onderbreking

Vrijwillig vertrek

Einde loopbaan » Vrijwillig vertrek » Contractuelen
Einde loopbaan » Vrijwillig vertrek » Mandaathouders
Einde loopbaan » Vrijwillig vertrek » Statutairen
Einde loopbaan » Vrijwillig vertrek

Vrijwillige vierdagenweek

Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » De vierdagenweek
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » De vierdagenweek » De vierdagenweek met premie
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » De vierdagenweek » De vierdagenweek zonder premie
Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » De vierdagenweek » De vrijwillige vierdagenweek

Vrijwilliger

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Vrijwilliger