Skip to main content

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
P

Palliatief verlof

Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Loopbaanonderbreking » Voor palliatieve zorgen

Parlementair medewerker

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Parlementair medewerker

Pensioen

Einde loopbaan » Pensioen
Einde loopbaan » Pensioen » Werken na pensionering

Pensioenbonus

Einde loopbaan » Werken na 55 of 50 jaar » Contractuelen » Pensioenbonus

Personeelstevredenheidsmeting

Ontwikkeling en ondersteuning » Personeelsbeheer » Personeelstevredenheid

Persoonlijke aangelegenheid

Verlof, afwezigheid en werktijd » Deeltijds werken en onderbreking » Verminderde prestaties persoonlijke aangelegenheid

Persopoint

PersoPoint

Pesterijen op het werk

Welzijn » Psychosociale risico's » Procedure

planningsgesprek

Evaluatie » Evaluatie personeelsleden » Contractuelen en statutairen » Gesprekken evaluatieperiode » Planningsgesprek

Politiek kabinet

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Ambt bij politiek kabinet

Politiek verlof

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Politiek verlof

premie

Verloning en voordelen » Toelagen » Premie voor competentieontwikkeling

Premie

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Premie voor leidinggevenden

Premie voor competentieontwikkeling

Verloning en voordelen » Toelagen » Premie voor competentieontwikkeling

Prenatale medische onderzoeken

Verlof, afwezigheid en werktijd » Moederschap » Prenatale medische onderzoeken

Prestaties

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Toelage voor prestaties buiten de normale uurroosters

Preventie

Welzijn » Arbeidsveiligheid » Preventie

Previus; digitale werken; menselijk gelaat

Proefperiode

Verlof, afwezigheid en werktijd » Elders werken » Stage, proefperiode

Project

Verloning en voordelen » Vergoedingen, toelagen en premies » Projecttoelage

Projecttoelage

Ontwikkeling en ondersteuning » Doelgericht werken » Projectwerking

Projectwerking

Ontwikkeling en ondersteuning » Doelgericht werken » Projectwerking

Public Relations

Public relations