Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Tewerkstelling van personen met een handicap: lichte daling in 2014

Datum: 

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2014 maakt de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens die werden ingezameld bij 55 federale organisaties met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap.

Parmi les constats posés, elle relève une légère baisse du taux d'emploi des personnes reconnues comme ayant un handicap: il s'élève à 1,45% en 2014 (1,39% avec la Police fédérale) contre 1,57% en 2013, 1,54% en 2012, 1,37% en 2011, 1,28% en 2010 et 0,9% en 2009. - See more at: http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/administration_federale/mission_vision_valeurs/Egalite_des_chances_et_diversite/Les_projets/personnes_handicapees/carph#sthash.DbMt6cwv.dpuf

De vaststellingen zijn onder andere de volgende: een lichte daling van de tewerkstellingsgraad van erkende personen met een handicap: 1,45% in 2014 (1,39% met de Federale Politie inbegrepen) tegenover 1,57% in 2013, 2012 (1,54%), 2011 (1,37%), 2010 (1,28%) en 2009 (0,9%).

Als mogelijke verklaring voor deze eerste daling van de tewerkstellingsgraad in 2014, formuleert de BCAPH meerdere hypothesen die in het eerste deel van het verslag worden voorgesteld. We citeren er hieronder enkele:

 • de daling van het globale aantal ambtenaren
 • het vertrek van erkende personen met een handicap omwille van pensionering
 • de daling van het aantal functies van niveau D, het niveau waarin medewerkers met een handicap vertegenwoordigd zijn
- See more at: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/personen_met_handicap/bcaph#sthash.wkhGz3jI.dpuf

In totaal bereiken of overschrijden 7 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap (tegenover 9 in 2013):

 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Ministerie van Defensie
 • Regie der Gebouwen
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Als mogelijke verklaring voor deze eerste daling van de tewerkstellingsgraad in 2014, formuleert de BCAPH meerdere hypothesen die in het eerste deel van het verslag worden voorgesteld. We citeren er hieronder enkele:

 • de daling van het globale aantal ambtenaren
 • het vertrek van erkende personen met een handicap omwille van pensionering
 • de daling van het aantal functies van niveau D, het niveau waarin medewerkers met een handicap vertegenwoordigd zijn
- See more at: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/personen_met_handicap/bcaph#sthash.KAUhSzLm.dpuf

Als mogelijke verklaring voor deze eerste daling van de tewerkstellingsgraad in 2014, formuleert de BCAPH meerdere hypothesen die in het eerste deel van het verslag worden voorgesteld. We citeren er hieronder enkele:

 • de daling van het globale aantal ambtenaren
 • het vertrek van erkende personen met een handicap omwille van pensionering
 • de daling van het aantal functies van niveau D, het niveau waarin medewerkers met een handicap vertegenwoordigd zijn

In 2014 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) een aantal van haar eerdere aanbevelingen vaste vorm krijgen:

 • de verplichting om de dubbele lijst te raadplegen voor elke aanwerving of aanstelling bij organisaties die geen 2% (en 3% in 2014) personen met een handicap tewerkstellen
 • de mogelijkheid tot deeltijdse stage voor personen met een handicap
 • het opnemen van het VOP-certificaat (Vlaamse ondersteuningspremie), uitgegeven door de VDAB in erkenningscriteria van personen, kunnen in aanmerking worden genomen bij tewerkstelling van mensen met een handicap.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 23 oktober 2015.