Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Re-integratie na ziekte

Na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig dagen kun je je aanpassen aan het normale arbeidsritme door tijdelijk met verminderde prestaties te werken. Daarna ga je in principe terug voltijds werken.

Duur

De verminderde prestaties worden steeds toegestaan voor een periode van één maand. Medex kan na een nieuw onderzoek een verlenging met een maand toestaan, met een maximum van twee extra maanden.

Voorwaarden

  • de verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op een afwezigheid wegens ziekte

  • je afwezigheid wegens ziekte duurde minstens dertig kalenderdagen

Aanvraag

Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben.

De arts van Medex beslist

  • of je in aanmerking komt voor verminderde prestaties
  • over het percentage van je werkhervatting (50%, 60% of 80%)
  • over je werkkalender. Je verricht de verminderde prestaties elke dag zodat je geleidelijk terug in het arbeidsritme kan komen, tenzij de arts van Medex daar uitdrukkelijk anders over beslist.

Informatie over de procedure vind je op de site van Medex.

Bij ziekte

Als je ziek wordt tijdens een periode van verminderde prestaties wegens medische redenen, gelden de regels voor het ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte.

Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja voor de eerste drie maanden.
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering vakantieverlof: ja, in verhouding tot je prestaties

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 09 februari 2018.