Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Mandaathouders

De mandaathouders moeten binnen 6 maanden na hun aanduiding een managementplan uitwerken.

De uitvoering van het plan wordt elk jaar geëvalueerd.

Je kan terecht bij de DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning terecht voor:

  • de ondersteuning van het management (managementplan, bestuursovereenkomst...)
  • functiebeschrijvingen en -wegingen, de evaluatie- en selectieprocedures en de 'persoonlijke' vragen van de mandaathouders over hun situatie.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.