Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Selectie

De vergelijkende selectie wordt georganiseerd door Selor. Na je sollicitatie (via Mijn Selor), word je uitgenodigd voor een selectie.

Een vergelijkende selectie kan verschillende modules van opeenvolgende proeven omvatten. Deze modules kunnen dezelfde zijn voor verschillende selecties die op een zelfde niveau georganiseerd worden.

Om aan de volgende module te mogen meedoen, moet je geslaagd zijn voor de voorgaande module. Als je niet slaagt voor een module, moet je 6 maanden wachten (vanaf de dag waarop je de proef aflegt) om dezelfde module opnieuw af te leggen.

Een selectieprocedure bestaat uit 3 modules die bepalen of de kandidaat over de nodige competenties beschikt.

  • Module 0, ook wel aangeduid als instapkaart, wordt afgelegd door kandidaten die niet over het gevraagde diplomaniveau beschikken. In deze module krijgt een kandidaat de kans om 'Eerder Verworven Competenties' aan te tonen, waardoor de diplomavereiste vervalt.
  • Module 1 evalueert vervolgens de generieke competenties en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren op een bepaald functieniveau.
  • Module 2 tot slot peilt naar de specifieke vaardigheden, fit, motivatie, ervaring en competenties die nodig zijn om een specifieke functie goed te kunnen uitoefenen.

De evaluatie voor module 0 en 1 gebeurt met pc-tests. In module 2 kunnen verschillende tests aan bod komen: pc-tests, interview, assessment-oefeningen …

Naast deze modules kunnen er nog aanvullende proeven georganiseerd worden.

Aanwerving

De manier van aanwerving verschilt al naargelang je solliciteert als statutair, contractueel of mandaathouder, maar het interview geldt voor iedereen.

Statutair

De aanwervingsprocedure voor de statutaire functies bestaat doorgaans uit modules en interviews. Deze worden uitgevoerd door Selor. Nadat ze voor de vergelijkende selectie geslaagd zijn worden de kandidaten van een vergelijkende selectie voor statutairen geklasseerd volgens hun resultaat en worden ze opgenomen in de reserves van geslaagden waaruit de organisaties kunnen putten. De reserves hebben gewoonlijk een geldigheidsduur van 2 jaar.

Contractueel

De procedure is doorgaans korter en vlugger. Vaak zijn er minder fases dan voor de statutairen, maar daar moet de toekomstige werkgever over beslissen in samenspraak met Selor. Vervolgens voert Selor een kwaliteitscontrole uit.

Mandaathouder

De functiegebonden kennis en de managementvaardigheden worden getest. De door Selor geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een afrondend gesprek bij de dienst die wenst aan te werven. Ook deze selectie wordt door Selor georganiseerd.

Vrijstellingen

Wie slaagt voor een module kan een vrijstelling krijgen van Selor.

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 april 2014.