Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Evaluatie voor mandaathouders

'Evalueren' is een continu proces. Het hoort tot het takenpakket van de mandaathouder dat hij zichzelf voortdurend evalueert door:

  • de voortgang van de doelstellingen te bewaken
  • relevante gegevens over de geplande doelstellingen te verzamelen
  • de nodige corrigerende acties te nemen.

Doorheen dit proces kan men functioneringsgesprekken organiseren om het functioneren van de geëvalueerde of de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen te bespreken.

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2017.