Skip to main content

Evaluatie voor mandaathouders

'Evalueren' is een continu proces. Het hoort tot het takenpakket van de mandaathouder dat hij zichzelf voortdurend evalueert door:

  • de voortgang van de doelstellingen te bewaken
  • relevante gegevens over de geplande doelstellingen te verzamelen
  • de nodige corrigerende acties te nemen.

Doorheen dit proces kan men functioneringsgesprekken organiseren om het functioneren van de geëvalueerde of de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen te bespreken.

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2017.