Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Vacatures

Bij de federale overheid kan je werken als:

  • vastbenoemd statutair personeelslid
  • contractueel personeelslid voor een bepaalde of onbepaalde duur, met een vervangingscontract of een overeenkomst voor een duidelijk omschreven taak
  • mandaathouder met een (hernieuwbaar) mandaat van 6 jaar.

Of je nu een master hebt of geen diploma, er is vast een vacature die bij je past.

Binnen de overheid worden de vacatures ingedeeld in 4 niveaus:

  • Niveau A = universitair of hoger onderwijs van het lange type (master)
  • Niveau B = hoger onderwijs van het korte type (bachelor)
  • Niveau C = hoger secundair onderwijs
  • Niveau D = geen diplomavereisten

In bepaalde gevallen echter kan door de minister van Ambtenarenzaken een afwijking van de diplomavoorwaarden toegestaan worden

  • op voorstel van de voorzitter van het Directiecomité, aan de personen die een 'getuigschrift van generieke competenties verworven buiten het diploma' (Instapkaart) hebben. Dit getuigschrift wordt uitgereikt door Selor.
  • aan de personen die een diploma of of getuigeschrift van een lager niveau hebben, bij schaarste op de arbeidsmarkt, na advies van de afgevaardigd bestuurder van Selor.

Je vindt alle vacatures op de website van Selor (Selectiebureau van de overheid). Sommige vacatures staan ook op de websites van de federale diensten die willen rekruteren.

Je kan je abonneren op de mailinglist met vacatures. Als je nog geen 'Mijn Selor'-account hebt, moet je dat eerst aanmaken.

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2016.